Sera Straeon

Sera Straeon

SERA is a bilingual singer/songwriter from the North Wales town of Caernarfon.

The past 12 months have been busy for SERA, releasing her ‘Collide’ EP in November 2014 along with a Christmas song, reaching the finals of Can i Gymru (Song for Wales) in March 2015, releasing a Welsh EP ‘Straeon’ in August 2015, as well as starting a voluntary collective called ‘CEG’ to help promote musicians in North-West Wales. SERA is a pro-active, independent artist.

SERA was also selected to perform at the PRS Sound Makeover this year, as well as at Caernarfon Castle as part of Gwyl Arall. She has been featured in the PRS M-Magazine only recently, and also writes a weekly live music column in the Daily Post, with a readership of 20,000. She also has a Masters Degree in Screenwriting.

SERA’s back catalogue includes her album ‘Dream Catcher’, produced by Rich Roberts, with several tracks receiving airplay all over the UK, including BBC London and Absolute Radio, and both ‘Fireworks’ and ‘Melody’ being playlisted on BBC Radio Wales, as well as being Artist of the Week. ‘Melody’ has also been used in numerous ad campaigns and in the BAFTA Cymru winning independent film ‘Dancing in Circles.’ SERA has also recorded in Canada, giggied in America, and released two Welsh language albums, ‘Ar Goll’ (Folkal) and ‘Tir Na Nog’ (Sain).

SERA opened for a sold out Mumford & Sons gig in Venue Cymru in 2012 and was also successful in ‘The Next Big Thing’ in North Wales and as a result performed at the two-day festival “Access All Eirias” where she shared the bill with Pixie Lott and Ollie Murs. She has played at many festivals including Sidmouth Fringe, How the Light Gets In, Focus Wales, Wakestock and Festival Number 6.

In 2016, SERA released her new album.

Cymraeg


Mae SERA yn gantores/gyfansoddwraig o Gaernarfon, Gogledd Cymru, sydd wedi bod yn gwehyddu straeon a gwneud cerddoriaeth ers iddi hi gofio.

mae ol-gatalog SERA yn cynnwys ei halbwm ‘Dream Catcher’, a gynhyrchwyd gan Rich Roberts, gyda nifer o draciau wedi cael eu chwarae ar hyd a lled y DU, gan gynnwys BBC Llundain ac Amazing gan Frank Skinner, ac mae ‘Fireworks’ a ‘Melody’ wedi cael ei chwarae yn rheolaidd ar BBC Radio Wales, yn ogystal â bod yn Artist yr Wythnos. Mae ‘Melody’ hefyd wedi cael ei ddefnyddio mewn nifer o hysbysebion ar-lein ac yn y ffilm fer annibynnol ‘Dancing in Circles’ lle mae SERA hefyd yn gwneud ymddangosiad. Mae SERA hefyd wedi recordio yng Nghanada, ac wedi rhyddhau dau albwm iaith Gymraeg, ‘Ar Goll’ (Folkal) a ‘Tir Na Nog’ (Sain). Roedd hi hefyd yn rownd derfynol sioe deledu Cân i Gymru.

Agorodd SERA ar gyfer sioe Mumford & amp; Sons yn Venue Cymru ac roedd yn llwyddiannus hefyd yn ‘The Next Big Thing’ yng Ngogledd Cymru, ac o ganlyniad perfformiodd yn yr ŵyl ddeuddydd ‘Access All Eirias’ lle bu’n rhannu’r bil gyda Pixie Lott a Ollie Murs, Mike Peters a Only Boys Aloud. Llynedd cafodd ei gwahodd i chwarae yn Sidmouth Fringe, Gŵyl Arall, Women in Tune, How The Light Gets In yn Gelli Gandryll (lle cafodd ei ddisgrifio i fod â’r elfennau gorau o Norah Jones, Damien Rice a Chris Martin), ‘Huw Stephens yn cyflwyno,’ Canolfan Mileniwm Cymru, Ffocws Cymru, Wakestock a llawer mwy. Ddyfynnir Manchester Evening News: “ Sera … yn chwarae piano fel Sara Bareilles, wedi croesi gyda twang ‘songbird’ Joni Mitchell a chwarae gitâr , gyda phinsiad o lais mwy animeiddiedig a ‘upbeat’ Amanda Palmer. “

Mae SERA hefyd wedi chwarae dwy daith fach o America, gan ganolbwyntio ei hymdrechion ar gysylltu Boston a cherddorion wedi’u lleoli yng Nghymru, gan rannu eu cysylltiadau Celtaidd a dod â rhywfaint o gerddoriaeth Gymraeg i’r rhai sydd â gwreiddiau Cymreig.

Mae hi hefyd gyda Gradd Meistr mewn ysgrifennu i’r sgrin, ac yn ysgrifennu colofn cerddoriaeth yn y Daily Post, yn ogystal â threfnu nifer o ddigwyddiadau cerddorol a chelfyddydol.

Bydd SERA yn rhyddhau ei EP newydd yr hydref hwn gydag albwm yn cael eu rhyddhau yng Ngwanwyn 2015.

Sera Straeon 2
Music Cymru Logo

Music Cymru

Copyright © 2018 MSS Studios - Designed by Website.Wales.